top of page

Technology of legged robots, as a platform for sensors in decentralised inspection systems

MAB Robotics Sp. z o.o. realised a project

PL: ,,Technologia robotów kroczących jako platformy nośnej dla sensorów w rozproszonych systemach inspekcyjnych – projekt i walidacja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”

EN: "Technology of legged robots, as a platform for sensors in decentralised inspection systems - design and validation in close to real conditions" financed from European funds.

Project funds from EU: 800 000,00 zł

fundusze Europejskie inteligentny rozwój logo
Rzeczpospolita Polska logo
NCBiR logo
Unia Europejska logo

Gitex Global

Udział w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej,
Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rzeczpospolita Polska logo
fundusze Europejskie logo
samorząd województwa wielkopolskiego logo
Unia Europejska logo

MAB Robotics Sp. z o.o. korzysta ze wsparcia w ramach Programu „Wsparcie prawne dla startupów”, które jest finansowane ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

  • LinkedIn logo
  • YouTube logo
  • Instagram logo
  • Facebook logo

Legal note: We are a company registered in Poland. MAB Robotics Sp. z o.o. NIP(VAT): PL7822870297 REGON: 38440292700000; Share capital: 7950 zł

bottom of page