EUROPEAN UNION

MAB Robotics Sp. z o.o. is realising a project

  PL: ,,Technologia robotów kroczących jako platformy nośnej dla sensorów w rozproszonych systemach inspekcyjnych – projekt i walidacja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”

EN: "Technology of walking robots, as a platform for sensors in decentralised inspection systems - design and validation in close to real conditions"

financed from European funds.


Project funds from EU: 800 000,00 zł

funduszeEuropejskie.png
RzeczpospolitaPolska.png
NCBiR.png
UniaEuropejska.png